Cascata biedt de volgende trainingen aan:

Contact met de pers
In deze training leren uw mensen een goed contact met de lokale, regionale of landelijke pers tot stand te brengen en hoe vervolgens dat waardevolle contact te onderhouden. Daarnaast oefenen we het schrijven van een persbericht met uw bedrijfspraktijk als casus.

Inzet van social media
Linked-In, Hyves, Facebook. Uw mensen leren welke social media aansluiten bij de communicatiedoelstellingen van uw bedrijf. Daarnaast leren ze hoe deze media strategisch in te zetten en te onderhouden.

Productie van verkoopondersteunende communicatiemiddelen
Welke middelen zijn geschikt voor uw branche en uw specifieke verkoopactiviteiten? We besteden aandacht aan uiteenlopende middelen. Van brochures en advertenties tot direct mail, artikelen in sponsored magazines, een relatiedag of een item op de regionale televisie. In deze training worden die middelen toegelicht en uitgewerkt die passen bij uw situatie, inclusief copy platform.

Realisatie uniforme huisstijl
Een consistente huisstijl verduidelijkt en versterkt uw corporate uitstraling. Uw mensen leren in deze training waar de inconsistenties zitten en welke acties ondernomen moeten worden om tot een helder beeld te komen. We maken tevens een raamwerk voor een handboek huisstijl.

Effectieve arbeidsmarktcommunicatie
Uw imago en de boodschap die u uitdraagt moeten duidelijk en aantrekkelijk zijn voor nieuw personeel. In deze training leren uw mensen de arbeidsmarktboodschap te bepalen die aansluit bij de positionering van het bedrijf. We selecteren geschikte media om nieuw personeel te werven en leren het schrijven van wervende teksten.Advisering

Cascata verzorgt ook strategisch communicatieadvies. Vragen als: ‘Wat heb ik nodig om mijn gewenste imago meer body te geven? Hoe verbeter ik mijn medewerkertevredenheid door middel van gerichte communicatie? Hoe versterk ik mijn contacten met de pers? Hoe kan ik mijn salesforce nog beter ondersteunen?’ zijn een uitdaging voor ons met als uitkomst een praktisch en concreet plan van aanpak passend bij uw budget.